lingontuvan
Verksamheten

VERKSAMHETEN


På Föräldrakooperativet Lingontuvan erbjuder vi en varierad pedagogisk
verksamhet. Små barn och nya barn ges gott om tid att lära känna personal, barn,
lokaler och gård. Vid inskolningarna finns en eller två pedagoger nära tillhands och
engagerar sig i att lära känna ditt barn. Omvårdnad och smakprov på olika aktiviteter
som förskolan erbjuder gör att ditt barn känner sig trygg och upptäcker att förskolan
är en rolig och spännande miljö.


Vi har ett flexibelt och lyhört förhållningssätt där vi tillämpar den metod som det
specifika barnet eller barngruppen kräver. Vi har därför valt att inte ansluta oss till en
speciell pedagogisk inriktning eftersom vi vill stå fria att använda det arbetssätt som
främjar barnens utveckling och ger dem en kärleksfull, trygg och utvecklande tillvaro
hos oss. Vår förskola är mycket uppskattad och får år efter år väldigt goda resultat i
kommunens brukarundersökning.


På vår förskola arbetar vi utifrån årsplanen som är ett arbetssätt för kontinuerlig
uppföljning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Vår
årsplan är indelad i olika etapper med fokus i olika pedagogiska områden och
läroplansmål. Alla barn har en egen portfolio i vår förskoleapp där vi dokumenterar
barnets lärande och utveckling med kopplingar till läroplanen. I portfolion kan du följa
just ditt barns vardag på förskolan.