lingontuvan
Föräldramedverkan

FÖRÄLDRAMEDVERKAN


Som förälder till ett barn på en föräldrakooperativ förskola måste du vara beredd att
satsa både tid och engagemang i verksamheten. Lingontuvan är en ekonomisk förening med en styrelse som består av 5 föräldrar; ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, lokalansvarig samt en
barnköansvarig som handhar familjer som är intresserade av att börja på Lingontuvan. Styrelsen väljs på årsmötet som inträffar på våren varje år. Utöver årsmötet finns också föreningsmöten där föräldrar kan vara med och påverka hur det ser ut på Lingontuvan.


Rektor och personal ansvarar för planeringen av den pedagogiska verksamheten, men det är vi föräldrar, genom styrelsen, som är arbetsgivare och har det yttersta ansvaret för verksamheten och dess ekonomi. Det är vi som ska se till att personalen har de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra sitt arbete på
bästa sätt.


På Lingontuvan får varje familj vara med och hjälpa till med olika saker. På vår och höst fixar vi inomhus- och utomhusmiljön på förskolan. Det finns även andra uppgifter som man kan engagera sig i som till exempel festkommittén.


Varje familj städar på Lingontuvan och har varsin städvecka ca var 15:e vecka. Det innebär att man städar en gång mitt i veckan, vanligtvis tisdag eller torsdag, samt en gång under helgen. När personalen blir sjuk, ledig eller på utbildning får vi som föräldrar vikariera på förskolan. Varje familj får boka vilka dagar som passar just dem. Detta ger en unik möjlighet att få en inblick i ditt barns vardag.KOMMUNIKATION OCH DELAKTIGHET


På Lingontuvan har vi flera forum för insyn och kommunikation mellan familj och förskola. På Lingontuvans intranät bokar man som förälder in sig på jour och städning. I förskoleappen Tyra får föräldrar information om verksamheten.