Hem

Föräldrakooperativet Lingontuvan

Förskolan i hjärtat av Järvastaden

Välkommen till Lingontuvans hemsida!

 

Föräldrakooperativet Lingontuvan i Järvastaden, Solna, är en förskola som sedan 1994 drivs av föräldrar och personal gemensamt. Föräldrarna är arbetsgivare och ekonomiskt ansvariga och personalen utformar pedagogiken och profilen på Lingontuvan.

 

På Lingontuvan har vi i nuläget 37 barn som är fördelade på tre avdelningar Blåbär (1-2), Vinbär (2-3) och Hallon (3-5). Vi har daglig samverkan över avdelningsgränserna.

 

Som familj hos oss kan vi erbjuda god insyn i verksamheten, delaktighet i skötsel av förskolan och att ta del av den positiva gemenskap som råder mellan personal och andra familjer på Lingontuvan. Gemenskap och samarbete ger i förlängningen trygga, välmående barn och det har vi de bästa förutsättningarna för här.

VÅR VISION

Vår verksamhet ska vara en glädjefylld och utmanande mötesplats, där alla känner sig trygga i gruppen och bekräftade som individer. Barnen på Lingontuvan ska även utveckla förståelse för att de är en del av ett större sammanhang, i vårt samhälle samt i naturens kretslopp och att de därmed har ett ansvar.

Copyright @ All Rights Reserved