Verksamheten

VERKSAMHETEN

 

På Lingontuvan erbjuder vi en varierad pedagogisk verksamhet. Små barn och nya barn ges gott om tid att lära känna personal, barn, lokaler och gård. Vid inskolningarna finns en eller två pedagoger nära tillhands och engagerar sig i att lära känna ditt barn. Omvårdnad och smakprov på olika aktiviteter som förskolan erbjuder gör att ditt barn känner sig tryggt och upptäcker att förskolan är en rolig och spännande miljö.

 

Vid ungefär två års ålder får barnen delta i skogsutflykter samt följa med till Mulle Meck, Överjärva gård och andra utflyktsmål i närheten. När barnen närmar sig 3 år kommer de med i en tvärgrupp med barn från båda avdelningarna. Detta är en förberedelse för övergången till storbarnsavdelningen. I tvärgruppen jobbar vi framförallt med jaget samt barnens empatiska och sociala förmågor.

 

När barnen kommer in på storbarnsavdelningen så får de följa med på längre utflykter och kulturella evenemang exempelvis teater och biblioteksbesök. I 5-årsgruppen lockar vi barnen att utveckla sitt intresse samt sina kunskaper kring matematik och skriftspråk.

 

Vi erbjuder även andra aktiviteter under veckan i större och mindre grupper såsom musik, rytmik, sångstund, organiserad lekar, rollspel, teater, sagostunder och mycket mer. Alla barn har en egen portfolio där vi dokumenterar barnets lärande och utveckling. I portfolion kan du följa just ditt barns vardag på förskolan.

Copyright @ All Rights Reserved